אבחונים דידקטיים

שיתוף פעולה של סניף "ניצן" כפר סבא
עם המרכז הטיפולי מפת"ח

•המרכז הטיפולי מפת"ח משמש אכסניה לאבחונים דידקטיים מטעם אגודת "ניצן".
•המאבחנת אתי מץ מגיעה למפת"ח אחת לשבועיים ומאבחנת ילדים על פי הסטנדרטים והכללים המקובלים בניצן.
•השרות ניתן כשרות לקהילה , ללא מטרות רווח.

משולחנה של אתי מץ:

האבחון הדידקטי בא להעריך את כישורי הלמידה של המאובחן.

# הדגש הינו על מיפוי מיומנויות למידה בסיסיות (קריאה, כתיבה, חשבון) וזיהוי אסטרטגיות הלמידה של התלמיד ויעילותן, תוך בדיקת המנגנונים הקוגניטיביים (לדוגמא: זכרון, שפה, קשב) העומדים בבסיס הלמידה של מיומנויות היסוד.

# ברוב המקרים האבחון מספק מענה לרוב השאלות הקשורות לכישורי הלמידה וניתן להסיק כיתד כישורי המאובחן עשויים להשפיע על תפקודו והישגיו.

# האבחון הדידקטי משמש בסיס לבניית תכנית סיוע חינוכית לתלמיד וכן בסיס לבקשתץ התאמות היבחנו ברמה 1 ו – 2 (לדוגמא: תוספת זמן, הכתבה לבוחן ניטרלי, הקראה ועוד).

מתי כדאי לפנות לאבחון?

# כאשר להורה יש תחושה ברורה שקיים פער משמעותי בין יכולתו של הילד לבין הישגיו.
#כאשר קיים פער בין מידת ההשקעה לבין ההישגים.
# כאשר קיימים חרדה ומתח סביב למידה ומבחנים.
#כאשר קיימת הימנעות קבועה מלמידה והכנת שיעורי בית.
# כאשר קיימים קשיים מתמשכים למרות קבלת סיוע קבוע.

מקורות אפשריים לקושי בלמידה בבית הספר:

# בעיה כללית בהבנה.
# לקות למידה.
# קושי רגשי.
# למידה לא מספיקה.
# לקות הוראה.

בדיקת הכישורים של המאובחן נעשית בתחומים הבאים:

# רמת חשיבה מילולית ובלתי מילולית.
#יכולת שפתית – קריאה, הבנת הנקרא, יכולת הבעה וכתיבה.
# הערנות המטה לשונית (מורפולוגית, פונולוגית, תחבירית).
# עיבוד לשוני (שטף ושיום).
#יכולת חשבונית.
# יכולת הבחנה וזיכרון דרך הערוץ החזותי (באמצעות הראייה)
# יכולת הבחנה וזיכרון דרך הערוץ השמיעתי (באמצעות השמיעה)
# תפקודים ניהוליים – יכולת התארגנות, קשב וריכוז.

טפסים לרישום לאבחון דידקטי