שיתוף פעולה של סניף "ניצן" כפר סבא עם המרכז הטיפולי מפת"ח

 • המרכז הטיפולי מפת"ח משמש אכסניה לאבחונים דידקטיים מטעם אגודת "ניצן".
 • המאבחנת אתי מץ מגיעה למפת"ח אחת לשבועיים ומאבחנת ילדים על פי הסטנדרטים והכללים המקובלים בניצן.
 • השרות ניתן כשרות לקהילה , ללא מטרות רווח.

משולחנה של אתי מץ:

האבחון הדידקטי בא להעריך את כישורי הלמידה של המאובחן.

 • הדגש הינו על מיפוי מיומנויות למידה בסיסיות (קריאה, כתיבה, חשבון) וזיהוי אסטרטגיות הלמידה של התלמיד ויעילותן, תוך בדיקת המנגנונים הקוגניטיביים (לדוגמא: זכרון, שפה, קשב) העומדים בבסיס הלמידה של מיומנויות היסוד.
 • ברוב המקרים האבחון מספק מענה לרוב השאלות הקשורות לכישורי הלמידה וניתן להסיק כיתד כישורי המאובחן עשויים להשפיע על תפקודו והישגיו.
 • האבחון הדידקטי משמש בסיס לבניית תכנית סיוע חינוכית לתלמיד וכן בסיס לבקשתץ התאמות היבחנו ברמה 1 ו – 2 (לדוגמא: תוספת זמן, הכתבה לבוחן ניטרלי, הקראה ועוד).

מתי כדאי לפנות לאבחון?

 • כאשר להורה יש תחושה ברורה שקיים פער משמעותי בין יכולתו של הילד לבין הישגיו.
 • אשר קיים פער בין מידת ההשקעה לבין ההישגים.
 • כאשר קיימים חרדה ומתח סביב למידה ומבחנים.
 • כאשר קיימת הימנעות קבועה מלמידה והכנת שיעורי בית.
 • כאשר קיימים קשיים מתמשכים למרות קבלת סיוע קבוע.

מקורות אפשריים לקושי בלמידה בבית הספר:

 • בעיה כללית בהבנה.
 • לקות למידה.
 • קושי רגשי.
 • למידה לא מספיקה.
 • לקות הוראה.

בדיקת הכישורים של המאובחן נעשית בתחומים הבאים:

 • רמת חשיבה מילולית ובלתי מילולית.
 • יכולת שפתית – קריאה, הבנת הנקרא, יכולת הבעה וכתיבה.
 • הערנות המטה לשונית (מורפולוגית, פונולוגית, תחבירית).
 • עיבוד לשוני (שטף ושיום).
 • יכולת חשבונית.
 • יכולת הבחנה וזיכרון דרך הערוץ החזותי (באמצעות הראייה)
 • יכולת הבחנה וזיכרון דרך הערוץ השמיעתי (באמצעות השמיעה)
 • תפקודים ניהוליים – יכולת התארגנות, קשב וריכוז.

טפסים לרישום לאבחון דידקטי