בקשות שיבוץ תשפ"ה למסגרות החינוך המיוחד במועצה מקומית קרני שומרון

שימו לב ועדת השיבוץ תתבצע רק עבור תלמידים שהוגשה עבורם בקשה מקווננת

וכל המסמכים הנדרשים צורפו:

  • בקשת שיבוץ
  • החלטת ועדה
  • מסמכים קבילים
  • שאלון הפניה /דוח חינוכי עדכני

לשאלות ניתן לפנות לרינת דינסטג [email protected]

פרטים אישיים: פרטי התלמיד/ה:

מין התלמיד/ה:
מין התלמיד/ה: (חובה) שדה חובה
של התלמיד/ה
של התלמיד/ה
של התלמיד/ה
של התלמיד/ה
סוג המסגרת:
סוג המסגרת: (חובה) שדה חובה
הורים גרושים:
הורים גרושים: (חובה) שדה חובה

פרטי הבקשה:

אפיון מוגבלות:
אפיון מוגבלות: (חובה) שדה חובה

פרטי מגיש/ת הבקשה

מגיש/ת הבקשה
מגיש/ת הבקשה
מגיש/ת הבקשה
מגיש/ת הבקשה
מגיש/ת הבקשה

צירוף מסמכי חובה: