1. הפעלת שלוחה של התחנה לבריאות הנפש בפתח תקווה. הנותנת שרות אזורי באמצעות פסיכיאטר המקבל אצלנו קהל אחת לשבוע ועובדת סוציאלית קלינית.
  2. הפניה למרכזים טיפוליים כמו: תחנה לבריאות הנפש ובתי חולים פסיכיאטריים.
  3. קשר ומעקב אחר הטיפול ואחר המשפחות.
  4. הפעלת הפסיכיאטר המחוזי במקרי הצורך.
  5. דאגה לסל שיקום לחולים מול משרד הבריאות.