טלפונים חיוניום לגורמים מחוץ למועצה.

בעלי תפקידים ופרטי התקשרות

  • חברת חשמל - 103
  • מע"צ - *2120
  • בזק - 166