1. השמת ילדים במעונות יום עפ"י קריטריונים וקביעת סדרי עדיפויות בהתאם חוק פעוטות בסיכון.
  2. הצמדת סייעות לילדים חריגים במעונות היום.
  3. השמה באומנה יומית או מלאה.
  4. הגנה על ילדים בסיכון (מוכים, מוזנחים, מנוצלים מינית) באמצעות פקיד סעד לחוק הנוער.
  5. טיפול בילדים או הפניה לגורמי טיפול מקבילים – מנגינ"ה.
  6. הדרכת הורים גם פרטנית וגם בסדנאות הורות – מנגינ"ה.