אחת המטרות החשובות שצריכות לעמוד לנגד עיננו, עובדי החינוך, היא לאפשר לכל ילד ללמוד בהתאם לצרכיו האישיים, תוך שילובו היום יומי בחיי החברה, כשלנגד עיננו ניצבת מטרה נוספת, להגיע למצב שבו הילד יוכל ללמוד בכתה רגילה. הגנים פעמוני קסם ונבון גנים שפתיים המשתלבים באופן יומיומי עם גנים קרובים/ צמודים גן פעמונים וגן אופירה. השילוב החברתי בגני פעמונים נעשה בחצרות הגנים, בחוגים , מסיבות ואירועים מיוחדים. בגן אופירה ונבון משתלבים הילדים בפעילות חצר מס' פעמים בשבוע. כמו כן משולבים הילדים משני הגנים השפתיים, בתחום הדידקטי. ילד שנמצא מוכן לשילוב ע"י צוות הגן ושפ"ח, מתחיל להשתלב ליום מלא בגן המשלב ובהמשך משתלב ביום נוסף (בהתאם להצלחת שילובו). לשם שילוב הולם ומוצלח, גננות הגנים מתאימות את תכניות הלמודים בגנים השונים. השילוב הדידקטי חשוב לילדי הגן השפתי לשם הכנתם למסגרת בית ספרית בה יצטרכו לצאת מ"החממה" ולהתמודד בלמידה של כיתה רגילה ובכל הכרוך בכך. לאחר מס' שנים של פעילות זו ניתן אנו יכולים לדבר על הצלחת התוכנית תוך עמידה במטרות שהצבנו לנו.