דרוש/ה מהנדס מועצה

מכרז חיצוני

דרוש/ה

מהנדס/ת מועצה

היקף משרה:   100%

תחילת עבודה: מיידי

 

תיאור התפקיד:

  • גיבוש מדיניות הנדסית של הרשות המקומית וגיבוש עבודה להשגת שיפורה של איכות החיים של תושבי הרשות המקומית ושל השוהים בתחומה.
  • אחריות לתכנון הרשות המקומית ובכלל זה הכנת פרוגראמות ותוכניות אב בתחומים השונים.
  • אחריות לתחומי רישוי בנייה, פיקוח על הבנייה, רישוי עסקים ואיתור מבנים מסוכנים וטיפול בהם.
  • אחריות לתכנון, לפיתוח ולפיקוח על ביצוע של עבודות פיתוח ועבודות ציבוריות, הקשורות בפיתוח התשתיות השונות ברשות המקומית, כגון:ביוב ותיעול, תחבורה ותנועה, תאורה ומאור, גנים ציבוריים, בנייה ציבורית וכדומה.
  • אחריות להכנת מכרזים ולפיקוח על תהליכי התקשורת עם ספקים וקבלנים בתחום עבודות תשתית הרשות המקומית ותחזוקתן.
  • אחריות לניהול פיקוח על פעילויות של היחידות השונות שבאחריות מהנדס הרשות המקומית ולמעקב אחר פעילויות אלו.דרישות התפקיד:
 • כשיר למהנדס מועצה מי שנתמלאו בו כל אלה:

 

  1. מהנדס רישוי או אדריכל רישוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח 1958.
  2. בעל ניסיון של שלוש שנים לרבות בתחומים של תכנון עיר ובאחד התחומים הבאים:
 • פיקוח ורישוי, בנייה ציבורית, עבודות ציבוריות.

 

  1. בעל ניסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי.
  2. לא הורשע בעבירה שבנסיבות העניין יש עימה קלון.כישורים אישיים: אמינות ומהימנות אישית
  3. ערנות, הבנה ותפיסה
  4. יכולת קבלת החלטות
 • מועד פרסום המכרז : 07.08.18
 • דרישות תפקיד מיוחדות: נשיאה באחריות,כושר התמדה,
 • עמידה בלחץ זמן, כושר לקיים עבודה בשעות בלתי שגרתיות,
 • שעות נוספות ונסיעות בתפקיד.
 • יכולת תיאום ופיקוח וסמכותיות
 • קפדנות בביצוע
 •  יוזמה ומעוף
 • כפיפות מקצועית וניהולית: לראש הרשות.

 

  • דרגת המשרה ודירוגה: שכר בכירים.
 • איש הקשר ברשות לעניין מכרז זה: חבצלת סביר משאבי אנוש 09-7940323
 • המכרז פונה לגברים ונשים כאחד.