1. הפניות אל המחלקה הן בדרך כלל של משפחה הנזקקת לשרות. 
  2. כאשר גורם בקהילה חושב שעלינו להתערב בעניין משפחה או ילד נזקק אנו מדריכים אותו להפנות את המשפחה אלינו. 
  3. כאשר מדובר בילדים בסיכון או באוכלוסיות חסרות ישע כמו קשישים, מפגרים…אנו נכנסים לפעולה גם אם המשפחה לא פנתה ואף מתנגדים לטיפול וזאת באמצעות פקידות הסעד לחוק הנוער או לסדרי דין. או כאשר יש פניות מבית המשפט בנושאים של  קביעת  משמורת ילדים או סדרי ראיה
  4. אנו פועלים בדרך כלל עם הגורמים הטבעיים בקהילה הנמצאים בקשר עם המשפחה כמו: בית הספר, רב הישוב, אחות, מחלקות  המועצה, בתי חולים, ביטוח לאומי וכד'. וזאת לאחר החתמת המשפחה על ויתור סודיות. 
  5. אנו נעזרים בעובדים פרא-מקצועיים בתשלום כמו: מטפלות בזקנים, עוזרות בית, סומכות, מטפחים, משפחות אומנה יומית ומלאה, מפעילות מועדוניות, רכזי מועדוני קשישים ועוד.
  6. אנו מפעילים כוחות מתנדבים בקהילה כמו בנות שרות לאומי, מחויבות אישית, אחים בוגרים, מלווים לקשישים, מלוות משפחות, שרות למען הציבור, וכל אחד המעוניין להתנדב בקהילה. 
  7. אנו שואפים להגדיל את מגוון השירותים בישוב כמו סדנאות מיוחדות (הורים מתבגרים), מסגרות נוספות (מרכז ייעוץ לנוער, משחקיה), שירותים נוספים (הדרכת הורים)  והעשרת פעילות קיימת (שדרוג מועדון הפיס לקשיש).