ארכיון חדשות

בדיקת צופרים ביישוב נופים 14.02.2019

14.02.2019 08:12

מוקד קרנ"ש: שימו לב - היום בשעה 11:30 תתבצע בדיקת צופרים ביישוב נופים, ייתכן והאזעקה תישמע גם ביישוב. במיקרה של אירוע אמת תישמע אזעקה נוספת.