ארכיון חדשות

הודעה לציבור משרתי המילואים הפעילים

16.06.2019 13:31

עדכון ממחלקת הגביה לציבור משרתי המילואים הפעילים: בימים אלו עודכנה הארכת הנחה בארנונה לכל משרתי המילואים הפעילים על סמך קובץ שמות שנשלח לרשות ממשרד הביטחון, הזיכוי הינו 5% מסך חיוב הארנונה ויעודכן כולל רטרו בשוברי המיסים שישלחו בתקופה הקרובה 7-8/19. בברכת בטחון, מחלקת הגביה