ארכיון חדשות

עבודות בכביש 02\12

12.02.2020 08:15

תושבים יקרים,
ביגלל תקלה של מע״צ הבוקר בעבודות האספלט בין עזון לנבי אליאס נחסם הכביש. לאחר פנייתו של ראש המועצה הם מפנים את הציוד והכביש צפוי להיפתח בעוד מיספר דקות.