ארכיון חדשות

השירות האישי חוזר ! The Personal Service is back

07.05.2020 15:34

בהתאם להנחיות משרד הבריאות ותוך שמירה על בריאות הציבור אנו חוזרים לתת לכם, התושבים היקרים, שירות אישי במשרדי המועצה.

מועצה מקומית קרני שומרון

In accordance with the Ministry of Health guidelines and while maintaining public health, we return to give you, Dear residents, Personal service in council offices.

Karnei Shomron Local Council