ארכיון חדשות

הפעלת מוסדות החינוך - 17/05/2020

17.05.2020 16:51

17/05/20 - כ"ג אייר תש"פ

הורים יקרים שלום רב !

קיבלנו בשמחה את בשורת משרד הבריאות והחינוך על חזרת כלל התלמידים למוסדות החינוך.

צוותי החינוך התגעגעו לתלמידים וחוזרים בחפץ לב.

עקב ההודעה המאוחרת לפני כניסת השבת ומורכבות המערך אצלינו של אבטחה, הזנה הסעות וכד'. אמש והיום התארגנו להפעלה של כלל מוסדות החינוך במסגרת מלאה ככל הניתן.

יש להדגיש כי טרם חזרנו לשגרה וישנן מגבלות לא מעטות שעלינו להקפיד עליהן. נבקש בכל לשון של בקשה לעמוד בכל הכללים הנדרשים למען שלום ילדינו ובריאותם, ולמען בריאות כלל האוכלוסייה.

*מעונות יום:*
על פי הוראות משרד 'העבודה והרווחה' החל ממחר יום ב', יחזרו מעונות היום והמשפחתונים לפעול במתווה המאפשר לקלוט את כל הילדים הרשומים במעון תוך כדי שמירה על כל הנחיות משרד הבריאות בדבר חיטוי והיגיינה.

*גני ילדים:*
כלל גני הילדים יפתחו בשעה 7:55 וכל ילדי הגן ילמדו שבוע מלא.
☆ הורים לא יורשו להיכנס / לשהות בשטח הגן.
☆ באחריות ההורים לשמור מרחק שני מטרים בזמן הבאת הילדים ובאיסופם.
☆ ההורים המביאים את הילדים חייבים בעטיית מסכה.
☆ ילדים לא יורשו להיכנס לגן ללא הצהרת בריאות חתומה מדי יום.

*בגני חובה (4-5) :*
יופעל יוח"א כולל הזנה. סיום לימודים בשעה 16:00 .

*גני טרום חובה 3-4 :*
על אף שתוכנית מיל"ת עדיין לא חזרה לפעילות בגנים, אנו נפעיל אותה ע"י המועצה וגם גני טרום חובה יפעלו עד השעה 16:00 אך ללא הזנה.
☆על ההורים לדאוג להביא סנדוויץ' גם עבור ארוחת צהריים. כחלק מהוראות משרד הבריאות לא נוכל לקיים בוקרון והארכת יום עד 17:00.

*בתי ספר:*
החל ממחר , יום שני, בתי הספר ביישוב יפתחו לכלל הכיתות. הפעילות בבתי הספר תהיה מעט שונה על פי המגבלות. יום הלימודים יהיה קצר יותר- בתי הספר יעדכנו במערכות כיתתיות.
☆ על כל תלמיד להציג הצהרת בריאות חתומה בהגיעו לבית הספר.
☆תלמיד ללא הצהרה לא יוכל להיכנס לבית הספר.
☆ יש להקפיד על עטיית מסכה בשטחים פתוחים במהלך ההפסקות.
☆כיתות ד' ומעלה יחבשו מסכות גם במהלך השיעורים.
☆ההפסקות יהיו מדורגות על מנת להפריד בין הכיתות.

*הסעות:*
החל ממחר יום שני ההסעות בבקר חוזרות למתכונת רגילה. בסיום היום יהיו הסעות מהמסופים בבתי הספר. הסעות של כלל בתי הספר מחוץ ליישוב גם כן חזרו לשגרה לפי המערכות המעודכנות.

חשוב לנו לציין בשנית כי על אף שנראה שהכל חזר לקדמותו, אין הדברים כך ויש להקפיד על הוראות משרד הבריאות
▪︎ מרחק שני מטרים בזמני ההמתנה.
▪︎עטיית מסיכות.
▪︎שטיפת ידיים ושמירה על היגיינה.

על מנת להימנע מגל שני של קורונה, האחריות היא על כל אחד/ת מאיתנו.

בברכת בריאות,
יגאל להב , ראש המועצה
אהד זימרן, מנהל מח' חינוך
מועצה מקומית קרני שומרון