ארכיון חדשות

עדכון חולה קורונה בקרני שומרון - 17/06/2020

17.06.2020 22:45

ערב טוב, לצערנו מתפלל ממניין ב"ישראל הצעיר" אובחן כחולה קורונה.

ראשית תודה לתושב שגילה אחריות ציבורית ושיתף, מהישוב מעלה שומרון, נפתלי הרמתי.

בית הכנסת סגור מעתה גם מהיום עד להודעה חדשה כאשר נקבל הנחיה ממשרד הבריאות.

כל מי שהיה בסביבתו של נפתלי הרמתי בתפילות החול בבית הכנסת מתבקש לדווח למשאד הבריאות וליכנס לבידוד לפי ההנחיות שיקבל.

המניינים שבהם התפלל נפתלי:
יום חמישי 11/6
שעור עין איה
ערבית 20.15
יום שישי 12/6 מניין 08.15
כל השבוע שלפני כן
שחרית 07.15
מנחה וערבית

לגבי מוס"ח, בבדיקה ועדכון דרך מחלקת החינוך.

שמרו על עצמכם ובריאות והחלמה מהירה לנפתלי.

יגאל להב
ראש המועצה