ארכיון חדשות

הסעות מוסדות חינוך לקראת מחר

16.09.2020 21:04

לתושבים ערב טוב, מחר בתי הספר עוברים ללמידה מרחוק. גנים ומעונות לא ייפעלו. תלמידי החינוך המיוחד בכלל המוסדות וכן תלמידי אורט שמיר ונעמת הוד השרון לימודים כרגיל. ההסעות לחינוך המיוחד וכפ״ס והוד השרון כרגיל.

Good evening,
Starting tomorrow- the schools are starting remote learning.
The ganim and maon will be closed.
Special Education, Ort Shamir and Naamat Hod Hasharon will be learning as usual. School busses accordingly.