החברה הכלכלית לקרני שומרון

החברה הכלכלית לקרני שומרון

מנכ"ל: שרלי אטיאס
מזכירה: רחלי עובד, טלפון: 09-9588288/7

פקס: 09-7449019 שעות קבלה: בתיאום מראש
דוא"ל: racheli@karneishomron.co.il