החל הרישום לגני הילדים וכיתות א'

הרישום לגני הילדים וכיתות א' לשנת תש"פ / 2019-2020 מתחיל,

הרישום הוא אינטרנטי ומתבצע באתר המועצה

לרישום לחצו כאן