דלג לתוכן

השירות האישי חוזר ! The Personal Service Is Back

השירות האישי חוזר !

בהתאם להנחיות משרד הבריאות ותוך שמירה על בריאות הציבור אנו חוזרים לתת לכם, התושבים היקרים, שירות אישי במשרדי המועצה.

 

 ! The Personal service is back

In accordance with the Ministry of Health guidelines and while maintaining public health, we return to give you, Dear residents, Personal service in council offices