וועדת שילוב

נורית וויט

וועדת שילוב גנית, היא וועדה בין מקצועית הבוחנת את זכאותו של הילד לקבל סיוע במסגרת הגן הרגיל.

הסיוע ניתן בדר"כ על ידי גננת שילוב המגיעה לגן פעם או פעמיים בשבוע ועובדת עם הילד באופן פרטני ו/או קבוצתי בהתאם לצורך. בנוסף הורים שילדם זכאי לשעות שילוב יהיו זכאים לקבל הדרכת הורים במידת הצורך ממתי"א.

בוועדת השילוב יושבים: הורי הילד או אפוטרופוס הילד. גננת הילד, פסיכולוגית מטעם השירות הפסיכולוגי (בדר"כ פסיכולוגית הגן), מפקחת הגנים – יו"ר הוועדה, נציגת החינוך המיוחד- מתי"א, מנהלת מדור גני ילדים.

הוועדה, היושבת בין ינואר למרץ, קובעת את הזכאות לשנת הלימודים הבאה, בהתאם למסמכים קבילים המגיעים במועד הוועדה או עד שלושה חודשים מיום ישיבת הוועדה.

מסמכים קבילים , הם אבחונים המבוצעים ע"י בעלי מקצוע בהתאם לקושי של הילד והמלצתם לשעות שילוב.

לדוגמא: קושי שפתי- חייב להיות מאובחן ע"י קלינאית תקשורת, רופא התפתחותי/פסיכולוג התפתחותי/ פסיכולוג חינוכי.

קושי בריכוז- חייב להיות מאובחן ע"י נוירולוג ילדים. וכן הלאה…

על הגננת למלא שאלון לוועדת שילוב על כל ילד בנפרד. הורי הילד מקבלים את השאלון לעיון וחותמים עליו. לאחר החתמת ההורים מפקחת הגן חותמת אף היא על השאלון.

השאלון הוא כלי נוסף להערכה ולמיקוד תחום הקושי של הילד. ללא וועדת שילוב ומסמכים קבילים (אבחונים מתאימים), לא ניתן לתת סיוע מיוחד לילד במסגרת הגן.