וועדת השמה היא וועדה הקובעת את זכאותו של הילד ללמידה במסגרת מיוחדת (גן שפתי, גן משולב, גן טיפולי, כתה לחינוך מיוחד וכד…).

כמו כן משמשת וועדת השמה וועדת ערעורים לוועדת שילוב (הורה החושב כי בנו זכאי לשעות שילוב וועדת שילוב לא אישרה לו, זכאי על פי חוק לבקש וועדת השמה). על זימון לוועדת השמה, מחליט השירות הפסיכולוגי, או וועדת שילוב גנית. כמו כן הורה זכאי לבקש וועדת השמה לילדו בתנאי שמביא את המסמכים המתאימים – מסמכים קבילים. בוועדת השמה יושבים: הורי הילד או אפוטרופוס. מפקחת החינוך המיוחד. נציג מועצה – יו"ר הוועדה (מנהל מחלקת חינוך, או מנהלת מדור גנים) , גננת הגן. פסיכולוגית מהשפ"ח (בדר"כ פסיכולוגית הגן). מפקחת הגן (בוועדה של ילד שעבר לפני וועדת השמה וועדת שילוב גנית, אין המפקחת חייבת להיות נוכחת), עובד סוציאלי, נציג הורים (מוועד הורים ארצי לחינוך מיוחד).

המסמכים הקבילים, חייבים להיות בזמן הוועדה, ובהם המלצה של אנשי מקצוע להתאמת מסגרת זו או אחרת לילד. הורים שילדם לומד במסגרת מיוחדת זכאים להקלות במס הכנסה (ראה וועדות השמה במחלקת חינוך).