חוקי עזר עירוניים לקרני שומרון

חוקי העזר לקרני שומרון בנושאים: רעש, כלבים משוטטים וחתולים, רכב, אשפה, רוכלים ועוד.

על פי חוק העזר מוגדרים הרכבים הבאים: אוטובוס ציבורי, רכב כבד מעל 3 טון וטרקטורים.