חוק עזר – חניית רכב בעלי רכב כבד / אוטובוס

חניית רכב כבד / אוטובוס

על פי חוק העזר מוגדרים הרכבים הבאים: אוטובוס ציבורי, רכב כבד מעל 3 טון וטרקטורים.

על פי חוק העזר מוגדרים הרכבים הבאים: אוטובוס ציבורי, רכב כבד מעל 3 טון וטרקטורים.
מגרשי החניה המוסדרים שהוכשרו לצורך זה הם:

1. בכניסה לישוב (מול השיווק),
2. מול הצופים בגנות שומרון
3. בחנית בנק המזרחי לשעבר בקרני שומרון.

על פי חוק זה נאסרה חניית רכב כאמור בתוך שטחי המגורים בישוב. (לא ניתן לחנות במשך היום בתחומי הישוב)

למען איכות חיים טובה לכולנו, אנא שמרו על החוק.

 

בתאריך 17/12/2017 החליטה ועדת תנועה/תמרור של המועצה המקומית קרני שומרון לאסור חניית גרור מגורים (קראוונים) וחניית גרור פתוח ברחבי הישוב (פורסם בחלוקת פליירים). זאת על פי סמכותה לפי סעיף 2 בחוק העזר העמדת רכב וחנייתו ה תשנ"ב-1991 (תיקון) תשס"ח-2008. החניה הותרה אך ורק בחניה לרכב כבד בכניסה לישוב ליד בית חם לחיילים.

מפת חנייה לרכב כבד

הודעה בדבר חניית רכבים כבדים 19.2.2018