חזון המועצה

1/05/2011

החזון היישובי

לצמוח , לגדול ולהתפתח וכן למצב את קרני שומרון כעיר המרכזית הגדולה באזור המספקת שירותים מגוונים, מקצועיים ואיכותיים לכל תושבי האזור, תוך שמירה של קשר לנחלת אבות.
ככתוב: "עוד תטעי כרמים בהרי שומרון נטעו נוטעים וחיללו" (ירמיהו ל"א, ד')
קהילה המאמינה ביוזמה, במצוינות, בהתפתחות, בנחישות ובעזרה הדדית.
קהילה המבורכת בהון אנושי ובאיכות חיים גבוהה.
קהילה בעלת צביון כפרי קהילתי במרכזה שמורת טבע נחל קנה.

פיתוח וגידול

קרני שומרון הינה רשות מקומית המתפתחת לעיר, על אף ולמרות הקשיים הקיימים, ודואגת לקדם פיתרונות דיור לאוכלוסיה הצעירה והוותיקה . קרני שומרון תכלול בתוכה את היישובים הסובבים את נחל קנה, אשר ישמש בתווך בין השכונות השונות, כמרכז פנאי ותיירות.

קרני שומרון – קהילה הרואה את ערך הקהילתיות במרכז
קרני שומרון התברכה בהון אנושי ואופי קהילתי מגוון והם העוצמה והנכס המשמעותי של קרני שומרון.
למרות שאיפתה "לגדול לעיר" היא מכילה ומטפחת את מגוון האוכלוסיות במקום, תוך העצמת הקשר ותחושת השייכות של כלל האוכלוסייה למקום, תוך שאיפה לתת מענה אישי משפחתי וקהילתי המבוסס על הידברות שמירה על כבוד האדם, סיוע הדדי ומעורבות.
קהילה המעודדת עשייה חברתית ,התנדבות, ומימוש הפוטנציאל הגלום במאגר ההון האנושי הייחודי והמגוון הקיים .
קרני שומרון הינה רשות תומכת אשר משקיעה רבות בתחומי רווחת הפרט, והשירותים החברתיים.
קרני שומרון פועלת להעצמת אוכלוסיות נשים ושילובן.

חינוך, תרבות וספורט

קרני שומרון רואה בחינוך ובתרבות ערך מרכזי ויסודי.
קרני שמרון מחנכת לערכים של דרך ארץ, סובלנות מצוינות השגיות ומימוש עצמי של כל תלמיד ומחנך.
קרני שומרון מקיימת מערך תומך של מערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית וכן השירותים החברתיים לחיזוק יצירת סביבה מוגנת ופיתוח גאווה מקומית.
קרני שמרון משקיעה בשירותי התרבות והחינוך ובמיצובה כמרכז אזורי בתחומים אלו.

קרני שמרון מעודדת את הספורט והשמירה על אורח חיים בריא , ומטפחת תחרויות וקבוצות ספורט מהאזור כולו.

איכות הסביבה, ונגישות

הרשות תפעל לביסוס איכות חיים גבוהה ביישוב, תוך שמירה על חזות נאותה ומטופחת, שיתוף והטמעה של תרבות המחזור והקיימות,שימור טיפוח ושמירה על סביבה נקייה ובריאה, ושמירה על הצביון הכפרי של היישוב.
קרני שמרון תדאג למערך התחבורה, ולבעיות הנגישות הקיימות במקום
קרני שמרון דואגת לקידום נגישות לבעלי צרכים מיוחדים, למוסדותיה, ולשטחיה הציבוריים.

פיתוח אוצר טבע- נחל קנה

הרשות רואה כזכות לפתח את אוצר הטבע- נחל קנה, הנמצא בסמיכות, לשקם ולהפוך אותו לאתר תיירות יחד עם רשויות הסמיכות ומנהלת שהוקמה לצורך כך.

דרך גיבוש החזון:

התחלנו בתהליך של ריענון וחידוש החזון היישובי, משום שכל אירגון, וודאי רשות מקומית,
חייבת לבחון את יעדיה והחזון שלה בהתאם לתקופה ,לזמן, ולרצונות ההתפתחות העתידיים.
לשם כך ערכנו במשך כשנה וחצי תהליך של מפגשים שונים :
1. עם חבריי מליאת המועצה
2. עם מנהלי מחלקות
3. עם עובדי המועצה
4. עם קבוצות אוכלוסיה מהשכונות השונות
מטרת המפגשים הייתה ללמוד על הרצונות של כולנו כיישוב , ולגבש מהם חזון אחד, שממנו ייגזרו תכניות העבודה ויעדי המחלקות במועצה.
מתכונת המפגשים הייתה :חוזקות/חולשות סיכונים/סיכויים עתידיים בקרני שומרון , והקבוצות נתבקשו להציג את דעתם בנושאים אלו, ולתאר היכן נמצאת קרני שומרון בעוד מס' שנים.
את סיכומי מפגשים אלו תוכלו לקרוא כאן ולהתחבר לאמירות השונות של חברים מהיישוב , עליו ולמענו.

אם גם לכם יש מה לומר בנושא – ניתן להגיב ,לכתוב טוקבק, או ליצור קשר דרך האתר. נשמח לשמוע אתכם!