טופס היערכות מוסדות חינוך לתושבים חדשים

לכלל המשפחות החדשות העתידות להיקלט ביישובינו .

שלום רב,

אנו שמחים שהחלטתם להצטרף לקהילת קרני שומרון .

מערכת החינוך מעוניינת להיערך לקראת המעבר העתידי שלכם לישוב  .

לצורך כך נשמח אם תמלאו את הטופס המצ"ב , קבלת נתונים אלה יסייעו לנו בקליטה מיטבית לכלל המשפחות החדשות .

חשוב ביותר שכל המשפחות ימלאו טבלה זו ,ויסייעו לנו בקליטה טובה ככל שניתן .

לתושבים שמתגוררים בישוב  וילדיהם במערכת החינוך אין צורך להשיב למייל זה .

הטופס מיועד למשפחות החדשות העתידות להגיע לישוב .

איחולינו לקליטה טובה

יאיר ושדי

מנהל מח' חינוך