להלן ריכוז הטפסים עבור פניות ע"פ זכאות לנושאים שונים בטיפול המחלקה לשרותים חברתיים, כגון: לקות ראיה / שמיעה, פניה והצהרה לקבלת הנחה, הנחה למעון ועוד…