זמני ישיבות מליאה וועדת תכנון ובניה

ישיבת המליאה הקרובה:

ישיבות המליאה יחודשו לאחר הבחירות המוניציפליות.

 

ישיבת תכנון ובנייה הקרובה:

ישיבות תו"ב יחודשו לאחר הבחירות המוניציפליות.

 

הציבור מוזמן.