זמני ישיבות מליאה וועדת תכנון ובניה

ישיבת המליאה הקרובה:

9.1.19, ג' שבט

בשעה 20:00

 

ישיבת תכנון ובנייה הקרובה:

9.1.19, ג' שבט

בשעה 19:00

 

הישיבות יתקיימו בחדר הישיבות בלשכת ראש המועצה

נא לעקוב אחר שינויים לפני הגעה, הציבור מוזמן.