זמני ישיבות מליאה וועדת תכנון ובניה

ישיבת המליאה הקרובה:

יום רביעי, 4.12.19

בשעה 20:00

ישיבת תכנון ובנייה הקרובה:

יום רביעי, 4.12.19

בשעה 19:30

הישיבות יתקיימו בחדר הישיבות בלשכת ראש המועצה

נא לעקוב אחר שינויים לפני הגעה, הציבור מוזמן.