זמני ישיבות מליאה וועדת תכנון ובניה

ישיבת המליאה הקרובה:

 

 

ישיבת תכנון ובנייה הקרובה:

 

 

הישיבות יתקיימו בחדר הישיבות בלשכת ראש המועצה

נא לעקוב אחר שינויים לפני הגעה, הציבור מוזמן.