זמני ישיבות מליאה וועדת תכנון ובניה

ישיבת המליאה הקרובה:

יום רביעי, 18.9.19, י"ח אלול

בשעה 19:00

ישיבת תכנון ובנייה הקרובה:

יום רביעי, 18.9.19, י"ח אלול

בשעה 18:30

הישיבות יתקיימו בחדר הישיבות בלשכת ראש המועצה

נא לעקוב אחר שינויים לפני הגעה, הציבור מוזמן.