זמני ישיבות מליאה וועדת תכנון ובניה

ישיבת המליאה הקרובה:

 

בחדר הישיבות בלשכת ראש המועצה.

ישיבת תכנון ובנייה הקרובה:

 

בחדר הישיבות בלשכת ראש המועצה.

 

נא לעקוב אחר שינויים לפני הגעה, הציבור מוזמן.