לכלל הציבור: מידע מפנקס הבוחרים

מידע מפנקס הבוחרים – לציבור

יחידת הפיקוח הארצי תעמיד לטובת הציבור החל מתאריך  09.08.2018  מרכז מידע טלפוני במסגרתו יינתן מענה לפניות הציבור בנוגע להיכללות בפנקס הבוחרים והפרטים הרלוונטיים לפונה, הכלולים בו. להלן מספרו טל'  1-800-222-290.

השירות ניתן באמצעות מענה אנושי וכן באמצעות מענה קולי ממוחשב, מערכת מסרונים ופקסימיליה לכבדי שמיעה. פרטים נוספים יפורסמו באמצעי התקשרות.

שינויי מען שיעודכנו ברשות האוכלוסין עד לתאריך 20.09.18 ייכללו בפנקס הבוחרים הסופי, חשוב להדגיש שיש לבצע את השינויים בהקדם לאור חופשות החגים.

עדכון מען ופרטי רישום אחרים נעשה באמצעות לשכות רשות האוכלוסין, פרטים נוספים ניתן למצוא באתר רשות האוכלוסין וההגירה – http://www.piba.gov.il.