מוצי"ם- מורי צדק לבדיקות עדי טהרה

מוצי"ם- מורי צדק לבדיקות עדי טהרה

הרב הלוי- 050-7613613

הרב גבאי שלמה- 052-7707134

הרב נחום דרוקמן- 052-8308334