מחלקת הביטחון

מחלקת הביטחון

המועצה המקומית קרני שומרון מפעילה מערך ביטחון וחירום. תפקידי המערך בשגרה הם להבטיח את ביטחון התושבים ביישוב כולל פעילויות המועצה ומוסדות החינוך שבאחריותה, לשתף פעולה עם גורמי הביטחון האזרחיים בשמירה על הסדר והביטחון ולהיערך למצבי חירום אפשריים.

בשעת חירום, תפקידי מערך החירום העירוני הם להעניק סיוע לגורמי החירום וההצלה (משטרה מד”א, כיבוי, צה”ל) לתת מענה לצורכי התושבים והמבקרים בו, באופן שיאפשר המשך שגרת החיים סבירה לתושבי היישוב, לעובדים, לבעלי העסקים ולמבקרים בה.
המחלקה פועלת כגוף מבצעי ברוב תחומי העשייה ומספקת שירות הן לגורמים חוץ עירוניים (גורמי החירום וההצלה, מינהלים קהילתיים, תלמידים, הורים ותושבים) והן בעבודת מטה בתחומים רבים, שבהם ניתן שירות לגורמים בתוך המועצה.

אנשי המחלקה

אישור מעבר במחסום צופים

אבטחת מוסדות חינוך

מוקד חירום

ביטחון – נהלים והנחיות

ביטחון – מה חדש?!

ביטחון – מידע כללי

קישורים חשובים

מיגון רכבים