מחלקת הביטחון

מחלקת הביטחון

טלפון לחירום: 09-7929222

טלפון לפניות מוניציפליות: 106 או 09-7929444

המועצה המקומית קרני שומרון מפעילה מערך ביטחון וחירום. תפקידי המערך בשגרה הם להבטיח את ביטחון התושבים ביישוב כולל פעילויות המועצה ומוסדות החינוך שבאחריותה, לשתף פעולה עם גורמי הביטחון האזרחיים בשמירה על הסדר והביטחון ולהיערך למצבי חירום אפשריים.

בשעת חירום, תפקידי מערך החירום העירוני הם להעניק סיוע לגורמי החירום וההצלה (משטרה מד”א, כיבוי, צה”ל) לתת מענה לצורכי התושבים והמבקרים בו, באופן שיאפשר המשך שגרת החיים סבירה לתושבי היישוב, לעובדים, לבעלי העסקים ולמבקרים בה.
המחלקה פועלת כגוף מבצעי ברוב תחומי העשייה ומספקת שירות הן לגורמים חוץ עירוניים (גורמי החירום וההצלה, מינהלים קהילתיים, תלמידים, הורים ותושבים) והן בעבודת מטה בתחומים רבים, שבהם ניתן שירות לגורמים בתוך המועצה.

מידע נוסף על המחלקה:

אנשי המחלקה

אישור מעבר במחסום צופים

מערכת בקרת כניסה

אבטחת מוסדות חינוך

מוקד קרני שומרון

נהלי הכנסת פועלים והנחיות לחירום

מיגון רכבים

רישום למערכת הודעות המוקד

מקלטים