מכרזים במועצה

מכרזים

שם המכרזמספר המכרזתאריך אחרון להגשה 
ביצוע עבודות סילוק, הרחקת, גרירת ואחסון כלי רכב116/201819.11.18, בשעה 14:00
מכרז לביצוע עבודות בשצ"פים 40,41 בנופי בניה בקרני שומרון08/201824.11.18, בשעה 12:00