מכרזים במועצה

מכרזים

שם המכרזמספר המכרזתאריך אחרון להגשה 
מכרז לביצוע עבודות ניקיון במוסדות ציבור12/201922.08.2019, בשעה 12:00
קבלת הצעות לקבלת ייעוץ משפטי חיצוני קבוע114/201912.09.2019, בשעה 14:00
מכרז למתן שירותי תביעה עירונית במ.מ קרני שומרון2019 / 113 12.09.2019, בשעה 12:00