דלג לתוכן

מכרזים במועצה ובחברה הכלכלית

מכרזים

שם המכרזמספר המכרזתאריך אחרון להגשה 
הצעות להקמת מבנים להשכרה באזור תעשיה צפוני בקרני שומרוןקול קורא22.3.21, עד השעה 12:00