מכרזים – זוכים

102/2018- אספקת ציוד וריהוט למעונות- תעשיות ניר גלים.

106/2018- אספקת שירותי הוראת אנגלית באינטנרט- טרם הוחלט- הועבר לבחינה והמלצת מח' חינוך.

107/2018- מטבח מבשל מעון יום קרני שומרון- נירומטל בע"מ.

מכרז 07/2018- ביצוע הסדרי חניה לגני ילדים בגינות שומרון- זוכה: החברה לפיתוח מטה בנימין.

מכרז 05/2018- בניית 2 מצפורים בקרני שומרון.- זוכה: גל יהב פיתוח ואחזקות בע"מ.

מכרז 113/2018- עבודות חפירה וחציבה – "יאס מיקי ובניו"  תמורת חומרי חפירה.

מכרז 116/2018- ביצוע עבודות סילוק, הרחקת, גרירת ואחסון כלי רכב – זוכה: א.ט שרותים משפטיים בע"מ