דלג לתוכן

מכרז לאספקת שירותי רו"ח ושירותי הנהלת חשבונות

מכרז מס' 2021\08 לאספקת שירותי רו"ח ושירותי הנהלת חשבונות

 

מסמכים מצורפים:

11.4.2021 אשכול יוש – שירותי רוח והנהח – מסמכי המכרז

מענה לשאלות הבהרה