דלג לתוכן

 מכרז עם בחינה דו-שלבית למתן שירותי ייעוץ לבחינת מענים כלכליים וסביבתיים בטיפול בפסולת

איגוד ערים אשכול יהודה ושומרון

מכרז פומבי 03/2020

 מכרז עם בחינה דו-שלבית למתן שירותי ייעוץ לבחינת מענים כלכליים וסביבתיים בטיפול בפסולת

עבור איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון

דצמבר 2020

 

הודעה בדבר דחיית מועד הגשה:

מכרז פומבי מס' 2020\03 למתן שירותי ייעוץ לבחינת מענים כלכליים וסביבתיים בטיפול בפסולת עבור איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון

המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ויעודכן בהמשך.

 

מסמכים:

מכרז 03-2020 ליועץ בתחום הפסולת- אשכול יהודה ושומרון

אשכול יוש – יועץ בתחום הפסולת – הודעה על תיקון מסמכי המכרז 16.3.21

שאלות הבהרה למכרז 03-2020 לשירותי ייעוץ בתחום הפסולת

מכרז ייעוץ בתחום הפסולת- הודעה על דחיית מועד ההגשה

אשכול יוש – יועץ בתחום הפסולת – הודעה על עדכון מועדי המכרז – 11.4.2021