דלג לתוכן

מכרז פומבי לאיוש משרת בלנית למקוואות הנשים בקרני שומרון מס' 1/2021

מכרז פומבי לאיוש משרת בלנית למקוואות הנשים בקרני שומרון מס' 1/2021

תיאור התפקיד

  1. עבודה כ"בלנית" במקוואות הנשים בקרני שומרון רבתי, בהתאם לתיאור העיסוק בחוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת (ניתן לעיין במסמך באתר המועצה הדתית או באתר המשרד לשירותי דת)
  2. נכונות לעבודה בשעות נוספות ובשעות לא שגרתיות
  3. ביצוע מטלות נוספות שידרשו בתחום פעילות המקוואות

 

המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה הוא: יום ראשון ו' אייר תשפ"א – 18 באפריל 2021, בשעה 12:00.

פרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי המועצה, טל': 09-7920536 או בדוא"ל: yc.mdatks@gmail.com

 

מסמכי המכרז:

מכרז לאיוש משרת בלנית מספר 1-2021

נספח 1- טופס הגשת מועמדות למשרה פנויה

 

 

בברכה,

המועצה הדתית