דלג לתוכן

מכתב העלאה חריגה בארנונה 2022

כד' ניסן תשפ"א – 6 באפריל 2021

 

לכבוד

מר יגאל להב- ראש המועצה

חברי מליאת המועצה

 

שלום רב,

הנדון : העלאת חריגה בארנונה 2022

 

בהמשך החלטה שהתקבלה  ואושרה במליאה ביום 13.07.20, בעניין העלאה חריגה בארנונה  בהתאם לתוכנית ההתייעלות הריני מבקש  לאשר במליאת המועצה אשר קבועה ליום 21.04.21 את ההעלאה החריגה באופן קבוע החל משנת 2022.

על מנת לעמוד בהוצאות הרבות השוטפות ועמידה ביעדי תוכנית ההתייעלות כפי שהתחייבה המועצה מול משרד הפנים.

 

צו הארנונה לשנת 2022 יעמוד על פי תעריפי צו ארנונה 2021.(בכפוף לאישור משרד הפנים)

אודה לאישורכם בישיבת המליאה הבאה.

 

בכבוד רב,

אסף אפרים

גזבר המועצה