חלוקת מלגות לסטודנטים חונכי פר"ח מטעם המועצה

סטודנטים,תושבי היישוב שחנכו במשך השנה בפרוייקט פר"ח את ילדי היישוב – תלמידים מבתיה"ס (רימו"ן,לפידים, ומשואה) קיבלו מלגה מהמועצה ע"ס 1,000 ₪ בנוסף למלגת פר"ח.

מועצה מקומית קרני שומרון רואה בלימודים האקדמאים יעד חשוב ונצרך לכל בני המקום.

אנו שמחים להיות שותפים בסיוע להצלחתם הלימודית והשגת התואר הנכסף.

תרומתם הקהילתית של הסטודנטים בפרוייקט החונכות ראויה לכל הערכה.

ברכת הצלחה בבחינות הקרובות ולהתראות בשנה הבאה.