מסלול חולי קורונה בקרני שומרון

מסלול חולי קורונה בקרני שומרון

14.8.20 מכולת שלומי 10:30-11:00
12.8.20 אלברט 16:00, אישית 15:45