רציונאל

 • טיפול ממוקד בילד ובמשפחה כיחידה הוליסטית.
 • לכל משפחה "נתפרת חליפה אישית" ייחודית לצרכיה.
 • צמצום או מניעת מצבי סיכון של ילדים.
 • שיפור תפקוד הורי. · שיקום יחסים בין הורים לילדיהם.
 • שימוש באמצעים יצירתיים וחווייתיים בטיפול.

אוכלוסיית יעד

 • ילדים בגילאי 5-12 עם בעיות רגשיות / התנהגויות שנוצרו על רקע טיפול הורי לקוי.
 • הורים המתקשים בתפקוד הורי ואינם מסוגלים להעניק לילדיהם בתנאים סבירים להתפתחות נורמטיבית.

נוהלי קבלה למרכז

 • עו"ס המשפחה מאתרת משפחה אשר מתאימה לטיפול על פי הפירוט למעלה.
 • התייעצות עם מנהלת המרכז – לבדוק התאמת המשפחה למרכז.
 • כינוס וועדת החלטה (ות"ט) וזימון שני ההורים לוועדה בנוסף לגורמים החינוכיים המקצועיים הרלוונטיים למשפחה.
 • משפחה אשר הוחלט כי מתאימה למרכז – עו"ס המשפחה תמלא טופס הפניה למרכז ותצרף אבחונים נדרשים ותדאג להוצאת ההועדות.

מנהלת המרכז: גב' מיכל הדס טלפון 09-7940300