הטיפול בבני נוער מתמקד בבני 12-18 וכן טיפול בצעירים עד גיל 30 אשר נמצאים במצבי סיכון ומצוקה, וסובלים מקשיים בהסתגלות משפחתית, לימודית, חברתית ותעסוקתית.

נוער וצעירים

  1. איתור נערים ונערות במצוקה דרך מפגשים עם יועצות ורכזי הנוער.
  2. טיפול אישי בנערים ונערות.
  3. הפניה וקשר עם גורמי טיפול אחרים מתאימים: הרשות למלחמה בסמים, שרות מבחן לנוער, קידום נוער, שרות תעסוקה וכדו'.
  4. ארגון סדנאות בתחום המתבגרים ובעיות אופייניות לגיל (כמו סמים) המיועדות למתבגרים, להורים ולאנשי חינוך.
  5. הובלת וועדת היגוי יישובית לנושא נוער המשותפת למחלקות חינוך, רווחה, מתנ"ס, עובדי נוער, קומנריות, רכז הצופים ונציגי נוער ולעיתים נציגי משטרה.
  6. הפעלת 'קפה כאילו' , מרכז ייעוץ לנוער באמצעות מתנדבים.
  7. פרויקטים מיוחדים לנוער.