מטרת השיקום לסייע לאדם עם מוגבלות להגיע לרמה אופטימלית של תפקוד ועצמאות בתחומי החיים, תוך מיצוי מלוא יכולתו.
אדם עם מוגבלות – אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית קבועה או זמנית, אשר בשל נכותו מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים (סעיף 5 בחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח, 1998).

נכים חולים ועיוורים

  1. סיוע בקבלת תעודת עיוור ודמי ליווי.
  2. הפניה, תיווך וסיוע בהגשת בקשות לקצבאות הביטוח הלאומי.
  3. טיפול פרטני ומשפחתי בילדים ומבוגרים נכים – באמצעות שיחות.
  4. סידור במסגרות תוך וחוץ יישוביות.
  5. הפניה למרכזי אבחון ושיקום.
  6. סיוע בעזרים רפואיים, שיקום מקצועי, טיפולים רפואיים, סייעים ומטפחים צמודים.

בהתאם לתקנות משרד הרווחה.