ספר טלפונים

שעות קבלת קהל במחלקה:

ראשון וחמישי 12:00 – 8:30 שלישי - 18:30 – 16:30

שעות מענה טלפוני:

ראשון וחמישי 15:00 – 13:00

שני ורביעי 12:00 – 9:00

ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי, לפגישות בשאר ימות השבוע בתאום מראש עם מזכירת המחלקה.

 

טלפון נייד אימייל
אסף אפרים 
נוי אלון 
איריס שדמי 
ענת אלחיני 
אופירה אהרוני 
אילה רפד 
ליאת מדמון 
מאירה קרואני 
פקס המחלקה