ספר טלפונים

שעות קבלת קהל במחלקה:

ראשון וחמישי 12:00 – 8:30 שלישי - 18:30 – 16:30

שעות מענה טלפוני:

ראשון וחמישי 15:00 – 13:00

שני ורביעי 12:00 – 9:00

ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי

טלפון נייד אימייל
אדר' אלון גינדיס 
תקוה חימי 
ייטב גוזלן 
יפה בשארי 
דינה לוין 
אלכס שיק 
פקס