ספר טלפונים

אגף שפ"ע ואיכות הסביבה

טלפון נייד אימייל
שלמה וקיל 
גילה מור 
צבי פרל 
אלכס שיק 
ד"ר יהונתן זכרין 
רחל נאות