ספר טלפונים

מחלקת הביטחון נמצאת במתחם החירום על הדרך הראשית (בין שכונת קרני לכיכר הכניסה).

בנושאים ביטחוניים ניתן לפנות למוקד, 24 שעות ביממה בטלפון - 09-7929222.

בנושאים מוניציפליים ניתן לפנות למוקד לאחר שעות פעילות המחלקות בטלפון 106 או 09-7929444.

טלפון נייד אימייל
איתן קליין 
אביאם עמוס 
רועי כהן 
קרין מדמון 
תמר דנציגר