ספר טלפונים

מנהלת פניות הציבור נמצאת בימים א' ו-ה', לפגישות פרונטליות יש לקבוע פגישה בתיאום מראש.

טלפון נייד אימייל
הילה כהן