ספר טלפונים

משרדי החברה הכלכלית נמצאים סמוך לחניון לפידים.

ניתן להגיע לחברה בתיאום מראש עם מזכירת המחלקה.

טלפון נייד אימייל
שרלי אטיאס 
רחלי עבדו 
הדס נהרי 
שרה לוי 
ישראל ימין