דלג לתוכן

ספר טלפונים

מרכז שירות לתושב:

 

מרכז שירות לתושב (מחלקת הגביה) מטפלת ברוב סוגי התשלומים והאגרות הנדרשים מציבור התושבים ולהלן פירוט סוגי התשלומים: ארנונה, שמירה, פינוי אשפה, אגרת בניה, היטל מבני ציבור, שכ"ד וחשמל קרוואנים, שילוט, מכרזים, מעון, מיל"ת, הזנה, קרן קרב, ביטוח וסל תרבות, מועדוניות (משפחתית, בית ספרית וגיל הרך) יוח"א, בוקרון, חריגי גיל, פרויקט עתיד, פנימיות, נופשונים, מסגרות יומיות מחוץ לתחומי הישוב.

בנוסף, מרכז שירות לתושב (מחלקת הגביה) מטפלת בהנחות ארנונה ,טפסים, אישורים והסברים בנושא נמצאים בהמשך.

ניתן להגיש בקשות הנחה עד ה-15.3 לשנה קלנדרית ולקבל החזר רטרו מה-1 לינואר של אותה שנה, לאחר מכן ההנחה תינתן מיום הגשת הבקשה, כל זה בתנאי שלמבקש אין חובות בגין שנים קודמות.

במרכז שירות לתושב (מחלקת הגביה) ממליצים לכל מחזיק בנכס לשלם תשלומיו באמצעות הוראת קבע בנק/אשראי (ניתן למלא טופס ברשימת הטפסים והאישורים מטה) הוראת קבע מזכה ב2% הנחה בארנונה וחוסכת זמן מיותר,  ניתן לשלם את התשלום הדו חודשי במיסים בשני תשלומים קבועים.

 זמני קבלת קהל במשרדי המחלקה - בתיאום מראש בלבד !

טלפון נייד אימייל
טובה ליפשיץ 
ליאת מדמון 
מאירה קרואני 
פקס המרכז