הקלת מצוקות חברתיות ע"י התערבות ליצירת שינוי חברתי במישור הקהילתי.
באמצעות שיפור השירותים הניתנים לקהילה, חיזוק מעורבות והשתתפות אזרחים בחיי הקהילה, פיתוח ארגונים קהילתיים פיתוח שירותים חדשים – מפעולות שנעשו במסגרת העבודה הקהילתית.

  • פעילות הפגה לצוותי גננות ומטפלות, עו"סים ועובדי מועצה.
  • פיתוח רשת פעילים יישובית באמצעות מינוף קהילתי.
  • ארגון קבוצות תמיכה בעקבות ההתנתקות.
  • הקמת פרויקטים נוספים.