מנהלת פניות הציבור נמצאת בימים א' ו-ה', לפגישות פרונטליות יש לקבוע פגישה בתיאום מראש.

בעלי תפקידים ופרטי התקשרות

הילה כהן
מנהלת פניות הציבור
09-7940351