רישוי עסקים

אחראי רישוי עסקים: צבי פרל

כתובת דוא"ל: zvi@karneishomron.co.il

כתובת: שד' רחבעם 1 (קניון השומרון), קרני שומרון
טלפון: 09-7940320, נייד : 052-6162419
פקס:   09-7940317

לתשומת ליבכם!

 קבלת קהל בתיאום מראש בלבד, ובין השעות 8:00 -12:00.

הסברים, הנחיות ותקנות לרישוי עסקים:

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנה 1995

הנחיות ותקנות לבתי אוכל – דגשים

תקנות רישוי עסקים

חוברת מידע בנושא רישוי עסקים

טופס בקשה לרשיון עסק